Bronwoorden

voor elke dag een inspirerend bijbelwoord

Deze dagelijkse bijbelteksten worden tijdens het middaggebed in de gemeenschap van Taizé gelezen. De verwijzing geeft een wat langere tekst aan.

Bronwoorden

Woensdag 15 januari
Voor de derde maal vroeg Jezus aan Petrus: “Houd je van me?” Petrus werd verdrietig omdat hij voor de derde keer vroeg of hij van hem hield. Hij zei: “Heer, u weet alles, u weet toch dat ik van u houd.”

(Joh 21:15-19)

Bronwoorden

Donderdag 16 januari
Paulus schreef: Nu bent u, die eens ver weg was, in Christus Jezus dichtbij gekomen.

(Ef 2:11-18)

Bronwoorden

Vrijdag 17 januari
Spreek elkaar moed in, elke dag, opdat niemand van u halsstarrig wordt. Want alleen als we tot het einde toe resoluut vasthouden aan ons aanvankelijk vertrouwen, blijven we deelgenoten van Christus.

(Heb 3:7-14)

Bronwoorden

Zaterdag 18 januari
De hemel verhaalt van Gods majesteit, het uitspansel roemt het werk van zijn handen.

(Ps 19)

Bronwoorden

Zondag 19 januari
Johannes de doper zei over Jezus: ik wist niet wie hij was, maar hij die mij gezonden heeft om met water te dopen, zei tegen mij: “Wanneer je ziet dat de Geest op iemand neerdaalt en blijft rusten, dan is dat degene die doopt met de heilige Geest.”

(Joh 1:29-34)

Bronwoorden

Maandag 20 januari
Jezus zegt: Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden.

(Mt 5:1-12)

Bronwoorden

Dinsdag 21 januari
Jezus zegt: Alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het koninkrijk van God zien.

(Joh 3:1-8)

Bronwoorden

Nieuws

 
17/01/2020
Wijziging datum derde viering vormelingen
  Lees meer »
 
15/01/2020
Koffie voor Zr. Lieve in Congo
  Lees meer »
 
02/01/2020
Uitnodiging nieuwjaarsbijeenkomst
  Lees meer »
 
08/11/2019
Eucharistievieringen tot maart 2020
  Lees meer »

Agenda