Bronwoorden

voor elke dag een inspirerend bijbelwoord

Deze dagelijkse bijbelteksten worden tijdens het middaggebed in de gemeenschap van Taizé gelezen. De verwijzing geeft een wat langere tekst aan.

Bronwoorden

Dinsdag 4 augustus
Jezus zegt: Oordeel niet, opdat er niet over jullie geoordeeld wordt.

(Mt 7:1-5)

Bronwoorden

Woensdag 5 augustus
God heeft de mensen naar zijn beeld gemaakt. Hij heeft zijn oog in hun hart geplant.

(Sir 17:1-14)

Bronwoorden

Donderdag 6 augustus
Op de berg waar Jezus van gedaante veranderde, gleed de schaduw van een stralende wolk over zijn leerlingen heen, en een stem zei: Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde. Luister naar hem!

(Mt 17:1-8)

Bronwoorden

Vrijdag 7 augustus
Wij zijn een aarden pot voor de schat van Gods aanwezigheid; het moet duidelijk zijn dat onze overweldigende kracht niet van onszelf komt, maar van God.

(2 Kor 4:7-12)

Bronwoorden

Zaterdag 8 augustus
De Heer zei tot zijn volk: Bewaar de vrede door rechtvaardig recht te spreken. Houd de vrede en waarheid in ere!

(Zach 8:16-19)

Bronwoorden

Zondag 9 augustus
Jezus kwam naar zijn leerlingen toe, lopend over het meer. Ze raakten in paniek en schreeuwden het uit van angst. Meteen sprak Jezus hen aan: Blijf kalm! Ik ben het, wees niet bang!

(Mt 14:22-33)

Bronwoorden

Maandag 10 augustus
Dit zegt de Heer: Wees mij gehoorzaam, dan zal ik jullie God zijn en zullen jullie mijn volk zijn. Volg steeds de weg die ik jullie wijs, daar zullen jullie wél bij varen.

(Jr 7:21-24)

Bronwoorden

Dinsdag 11 augustus
Jezus zei tot zijn leerlingen: Wie jullie ontvangt, ontvangt mij, en wie mij ontvangt, ontvangt hem die mij gezonden heeft.

(Mt 10:37-42)

Bronwoorden

Woensdag 12 augustus
De Heer zegt: Ik zal een eeuwig verbond met mijn volk sluiten, ik zal hen altijd zegenen.

(Jr 32:37-41)

Bronwoorden

Donderdag 13 augustus
Paulus schreef: Laat in uw hart de vrede van Christus heersen, want daartoe bent u geroepen als de leden van één lichaam.

(Kol 3:12-17)

Bronwoorden

Vrijdag 14 augustus
De Heer zei tot zijn volk: Ik heb je misdaden als een wolk doen verdampen, je zonden als de ochtendnevel. Keer terug naar mij: ik zal je vrijkopen.

(Js 44:21-23)

Bronwoorden

Zaterdag 15 augustus
Elisabet zei tot Maria: Gelukkig is zij die geloofd heeft dat de woorden van de Heer in vervulling zullen gaan.

(Lc 1:39-45)

Bronwoorden

Zondag 16 augustus
Jezus zei tot de Kanaänitische vrouw: U hebt een groot geloof! Wat u verlangt, zal ook gebeuren.

(Mt 15:21-28)

Bronwoorden

Maandag 17 augustus
Wanneer je de beschuldigende vinger uitbant, wanneer je de hongerige schenkt wat je zelf nodig hebt, dan zal je licht in het donker schijnen, je duisternis wordt als het licht van het middaguur.

(Js 58:7-10)

Bronwoorden

Dinsdag 18 augustus
Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de Heer. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven.

(Jr 29:11-14)

Bronwoorden

Nieuws

 
28/07/2020
Coronamaatregelen
  Lees meer »
 
16/07/2020
Nieuw mailadres PE Damiaan Ledegem
  Lees meer »
 
10/07/2020
Mondmasker verplicht in kerken vanaf zaterdag 11 juli
  Lees meer »
 
30/06/2020
Nieuw doopaanvraagformulier vanaf juli 2020
  Lees meer »
 
18/06/2020
Secretariaat gesloten in vakantieperiode
  Lees meer »
 
08/06/2020
Schema vieringen tot eind september
  Lees meer »
 
08/06/2020
Eucharistievieringen heropgestart
  Lees meer »

Agenda