Nieuws

28/07/2020
Coronamaatregelen

Graag geven wij u een update van de maatregelen omtrent corona bij de liturgische vieringen in de kerken van onze pastorale eenheden.

1. Met de twee teams is de keuze gemaakt om de huidige regeling van eucharistievieringen aan te houden tot eind dit jaar, dus tot 31 december. Concreet: elke zaterdag om 16 uur in de Sint-Elooiskerk en om 17.30 uur in de Sint-Petrus en Pauluskerk. Elke zondag om 9 uur in de Sint-Henricuskerk en om 10.30 uur in de Sint-Pieterskerk. Iedere dinsdag om 18.30 uur in de Sint-Martinuskerk en iedere woensdag om 18.30 uur in de Sint-Jan de Doperkerk.
2. Na de nationale veiligheidsraad van 27 juli is het maximum aantal aanwezigen bij liturgische vieringen terug gebracht tot 100 personen. In bepaalde kerken is dit aantal niet mogelijk, gezien de 1,5 meter afstand moet bewaard blijven. Personen die onder hetzelfde dak wonen kunnen samen zitten.
3. We dringen erop aan dat niemand stoelen verplaatst in de kerk. Alles is geplaatst en uitgemeten. Tot nu toe zijn er voor zondagse vieringen voldoende stoelen.
4. Het dragen van een mondmasker is voor iedereen verplicht tijdens de erediensten.
5. Zorg altijd dat de nodige veiligheidsafstand van 1,5 meter bewaard wordt. Dit ook bij het verlaten van de kerk.
6. Gezien er geen omhalingen mogen gehouden worden vragen wij om het mandje voor ‘uw kerkbijdrage’ en het ‘stoelgeld’ niet te vergeten.
7. Omtrent de geplande vieringen voor ‘eerste communie’ en ‘vormsel’, voorzien in september/oktober, kunnen wij nog geen uitsluitsel geven of deze zullen kunnen doorgaan. Wanneer deze kunnen doorgaan zoals gepland zullen deze vieringen enkel in de Sint-Petrus en Pauluskerk en de Sint-Pieterskerk doorgaan. Dit zijn de twee grootste kerken van de pastorale eenheden.
8. Vrijwilligers die zich wensen te engageren als steward (onthaal) bij één van de vieringen, kunnen zich altijd aanmelden een kwartier voor het begin van de viering.

Aan éénieder van harte dank om de zorg die je om elkaar geeft.


Nieuws

16/07/2020
Nieuw mailadres PE Damiaan Ledegem

Wij hebben een nieuw mailadres op onze pastorale eenheid:
kerkinledegem@gmail.com
Ons oude mailadres (secretariaat@damiaanledegem.be) zal nog geruime tijd in gebruik zijn zodat jullie mails zeker nog bij ons terecht komen.

Nieuws

10/07/2020
Mondmasker verplicht in kerken vanaf zaterdag 11 juli

Na de beslissing van het Overlegcomité om het mondmasker voortaan ook te verplichten in de gebedshuizen is het draaiboek voor de vieringen aangepast.
Vanaf morgen, zaterdag 11 juli, is het verplicht om ook in gebedshuizen een mondmasker te dragen. Dat heeft het Overlegcomité van de verschillende regeringen van ons land donderdagavond beslist. Ook in winkels, theater-, muziek- en conferentiezalen, bibliotheken en musea wordt het dragen van een mondmasker verplicht.

Het Overlegcomité nam de beslissing in aanwezigheid van de Groep van Experts belast met de Exitstrategie (GEES), zo meldde premier Sophie Wilmès. De experts hebben een nieuw verslag voorgelegd waarin zij aanbevelen om de verplichting tot het dragen van een mondmasker uit te breiden. Zij aligneren zich dus met het advies van de Hoge Gezondheidsraad. Wie de verplichting niet nakomt, riskeert een strafrechtelijke sanctie. Een elektronische Nationale Veiligheidsraad zal vandaag de beslissingen van het Overlegcomité valideren.

De overheid benadrukt om bij het dragen van een mondmasker ook de andere gedragsregels te blijven volgen. Ze herinnert eraan dat het masker een aanvullende bescherming is. Onder meer het wassen en ontsmetten van de handen en het bewaren van een veiligheidsafstand van 1,5m zijn basisregels. Deze regels blijven ook onverkort gelden voor de vieringen in de kerken. Het verplicht dragen van een mondmasker komt daar nu bij.

(Bron Kerknet)

Nieuws

30/06/2020
Nieuw doopaanvraagformulier vanaf juli 2020

Beste ouders, hierbij vinden jullie het nieuwe doopaanvraagformulier. Gelieve enkel dit nog te willen gebruiken. Je kan het downloaden, invullen en terugsturen naar ons secretariaat.
Vriendelijk dank voor jullie medewerking. PDF = klik hier

Nieuws

18/06/2020
Secretariaat gesloten in vakantieperiode

Het secretariaat van de pastorale eenheid H. Damiaan is gesloten van 1 juli tot en met 9 augustus.
We blijven wel bereikbaar per telefoon en per mail.
Tel: 056 50 96 13 
e-mail: secretariaat@damiaanledegem.be  
We wensen jullie allen een deugddoende vakantie toe.

Nieuws

08/06/2020
Schema vieringen tot eind september

Dit vind je hier. PDF = klik hier

Nieuws

08/06/2020
Eucharistievieringen heropgestart

Met het weekend van 13 en 14 juni zijn de eucharistievieringen in onze pastorale eenheden heropgestart. Rekening houdend met de nog steeds geldende maatregelen is er een schikking getroffen tot en met eind september. Daarna hopen we terug te kunnen overgaan naar de uurregeling van gewoonte.

1. Er is gekozen om per PE de twee grootste en ruimste kerken te gebruiken voor het vieren van de eucharistie in het weekend. Dat zijn de Sint-Petrus en Pauluskerk en de Sint-Henricuskerk voor de PE heilige Vincent, en de Sint-Elooiskerk en de Sint-Pieterskerk voor de PE heilige Damiaan. In deze kerken is er elke zaterdag en zondag een eucharistieviering op het gewone en gekende uur. Tot en met eind september zijn er geen ‘gemeenschapsvieringen’ meer in het weekend van de 1ste zondag van de maand.
2. In de Sint-Martinuskerk en de Sint-Jan de Doperkerk komen we op dinsdag en woensdag samen voor de eucharistieviering op de weekdag. Deze vieringen gebeuren vanaf nu ook in de kerk (en niet in de winterkapel), dit volgens de voorschriften.
3. Het maximum mogelijk aantal aanwezigen in de kerk is geafficheerd aan elke kerkingang. Hierbij is rekening gehouden met de voorschriften van de afstand van 1,5 meter tussen en rond de stoelen. Er zijn eilandjes van 2 of meer stoelen, dit voor echtparen en mensen die in dezelfde bubbel leven. Er worden hoe dan ook geen stoelen verplaatst of bijgezet in de kerk.
4. Doopsels gaan tot en met eind september enkel door in de Sint-Petrus en Pauluskerk en de Sint-Pieterskerk, dit vanaf 1 juli. Momenten van doopvieringen blijven zoals vermeld op de doopkalender. In deze kerken is voldoende ruimte. Zo dient ook het nodige materiaal voor de doopvieringen niet verplaatst te worden naar de verschillende kerken. Momenteel gebeuren ook geen doopvieringen meer tijdens de eucharistieviering.
5. Mogen wij vragen om altijd de nodige afstand van elkaar te bewaren alsook aandacht te hebben voor de handhygiëne bij het binnenkomen en verlaten van de kerk. Het is ook aangeraden om het mondmasker tijdens de viering te gebruiken.


Nieuws

Nieuws

 
28/07/2020
Coronamaatregelen
  Lees meer »
 
16/07/2020
Nieuw mailadres PE Damiaan Ledegem
  Lees meer »
 
10/07/2020
Mondmasker verplicht in kerken vanaf zaterdag 11 juli
  Lees meer »
 
30/06/2020
Nieuw doopaanvraagformulier vanaf juli 2020
  Lees meer »
 
18/06/2020
Secretariaat gesloten in vakantieperiode
  Lees meer »
 
08/06/2020
Schema vieringen tot eind september
  Lees meer »
 
08/06/2020
Eucharistievieringen heropgestart
  Lees meer »

Agenda